مقالات نهال, نهال گردو

مراحل کاشت داشت و برداشت گردو

مراحل کاشت داشت و برداشت گردو ( stages of planting and harvesting walnuts)

مراحل کاشت داشت و برداشت گردو ( stages of planting and harvesting walnuts)

در این مقاله از وب سایت نهالستان سالم نهال به مراحل کاشت داشت و برداشت گردو ( stages of planting and harvesting walnuts) خواهیم پرداخت.

درباره گردو بیشتر بدانید

گردو به عنوان چهارمین محصول عمده باغی ایران، پس از پسته دومین محصول خشكباری مهم ایران محسوب می‌شود و از نظر اقتصادی به خصوص صادرات غیرنفتی اهمیت بالقوه زیادی دارد. کشور ایران قسمت مهمی از رویشگاه گردو محسوب می‌شود و در حال حاضر ایران، سومین کشور تولید‌کننده گردو در جهان بعد از چین و آمریكا محسوب می‌شود. گردو، درختی با ارزش است که در بسیاری از قسمت‌های جهان به شکل طبیعی می‌روید. چوب درخت گردو از بهترین و خوش نقش‌ترین چوب‌ها به حساب می‌آید و از آن در صنعت چوب به عنوان روکش، نماسازی، مبلمان و .. استفاده می‌شود. مغز گردو، ارزش غذایی زیادی دارد و طرفداران آن نیز زیاد است.

مرحله کاشت گردو

عملیات آماده سازی احداث باغ گردو باید از دست کم یك سال قبل از احداث گردو صورت گیرد. کشت یك گیاه اصلاح‌کننده خاك از قبیل آفتابگردان و نیز افزودن مواد آلی و کودهای پتاسیمی و فسفره پایه در پاییز همراه با شخم عمیق خاك بخشی از این عملیات می‌باشند. پس از پیاده نمودن نقشه کاشت و مشخص شدن محل کاشت درختان روی زمین، در پاییز چاله‌های کاشت به ابعاد یك متر حفر شود و همان موقع ابتدا مقداری کود دامی و خاك سطحی در کف هر چاله کشت ریخته و سپس چاله‌ها را با خاك پر نموده تا اوایل بهار به حال خود رها کنید تا نشست نماید. در موقع کشت ترجیحا نیمه دوم اسفند در مناطق معتدله و سردسیری ایجاد چاله‌ای به عمق ریشه نهال کفایت می‌کند.

گردو از به دو روش تکثیر می‌شود. از راه جنسی که با کاشتن بذر انجام می‌شود و روش غیر جنسی که با پیوند زیاد می‌شود. درختان گردو که با روش پیوند زیاد شده‌اند، زودتر میوه میدهند، یعنی در سن سه تا چهار سالگی، میوه خوبی تولید می‌کنند. برای کاشت بذر گردو باید در ابتدای فصل پاییز، زمین را به عمق بیست و پنج تا سی سانتیمتر شخم و دیسک می‌زنند.

سپس ردیف‌های کاشت را مشخص و خط‌کشی می‌کنند. روی خط‌های موازی و در فاصله‌های مشخص، چاله‌های به عمق 20 سانتیمتر حفر می‌کنند، سپس حدود 10 سانتیمتر خاک در کف این چاله‌ها می‌ریزند. در هر چاله، یک تا دو عدد گردوی سالم و پرمغز قرار می‌دهند. سپس روی آن را با خاک درشت و با بافت ماسه‌ای می پوشانند. بافت خاک باید طوری باشد که آب به راحتی در آن نفوذ کند. فاصله چاله‌های کاشت، در حقیقت فاصله درخت گردو است. بطور معمول این فاصله را 10 متر در نظر می‌گیرند.

مرحله داشت گردو

 الگوی ریشه‌دوانی درختان گردو به صورت طولی می‌باشد به‌طوری‌که حداکثر تعداد‌ریشه‌های فعال از نظر جذب آب و مواد غذایی در لایه 0-30 سانتیمتری و حد‌فاصل بین‌ردیف‌ها قرار دارند. همین‌امر ایجاب‌می‌کند که عرض نوار آبیاری سال به سال افزایش یابد که این خود مستلزم افزایش نیاز آبی می‌گردد. با افزایش سن درختان باید در هر نوبت آبیاری حجم بیشتری از خاك مرطوب گردد. تاخیر در آبیاری بخصوص در مواقعی که مقدار رطوبت قابل دسترس اطراف ریشه‌های درختان به بیش از حد مجاز تخلیه کاهش یافته و در خاك سبك و شنی و کم عمق و دماهای بالای تیر و مرداد ماه که منجر به افزایش تبخیر و تعرق می‌گردد.

در چنین مواقعی آبیاری به طور مكرر و با سطوح تخلیه کمتری انجام شود. در شرایط کمبود آبی نمیتوان این مقدار آب را با آبیاری سطحی تامین نمود، بلكه باید از روش‌های تحت فشار طبق نظر کارشناسان‌فنی استفاده به عمل آید. نیاز آبی درختان گردو در حدود 7500 متر مكعب در هكتار برآورد شده است. اولین آبـیاری در صورت وجود بارش‌های کافی زمستانه و بهاره در اول خرداد ماه صورت می‌گیرد و چنین تصور می‌شود که رطوبت‌ذخیره شده در خاك کافی است.

سیستم ریشه‌ی‌درخت‌گردو عمیق و گسترده‌است، بنابراین کم‌بودن عمق‌خاك مانع رشد ریشه‌ها شده و باعث ضعیف‌ماندن درخت می‌شود. از نظر مصرف‌مواد‌غذایی‌خاك، گردو یكی از درختان پرنیاز است که برای تكمیل‌تاج و شاخ و برگ و تنه‌ی عظیم خود به وسیله‌ی ریشه‌های عمیق و قوی که تولید می‌کند انواع مواد غذایی را از لایه‌های خاك بالا می‌کشد.

کود دهی درخت گردو

در برنامه‌های کوددهی، به ازت به عنوان یك عنصر کلیدی توجه می‌شود. زیرا، منشاء معدنی این عنصر درخاك وجود ندارد . از طرف دیگر عنصری است که بیش از همه عناصر دیگر مورد مصرف قرار می‌گیرد. درمورد‌مصرف کودهای‌آلی حاوی ازت مخصوصا کودهای حیوانی نیز باید دقت شود که از انباشت بیش ازحد آن‌ها درپای درخت خودداری گردد. دراین مورد بهترین کار آن است که ابتداء نیاز درخت به کود ازته برآورد گردد و سپس معادل آن کود دامی داده‌شود. بر فرض مثال، اگر نیازکودی یك باغ 100 کیلو ازت خالص در واحد سطح است، باغداری که قرار‌است از کود مرغی به عنوان منبع کود ازته با 5% ازت استفاده‌کند باید درحدود (2000 کیلوگرم)  کود مرغی مصرف ‌کند.

برای مشاهده و خرید نهال گردو چندلر کلیک کنید

مرحله برداشت گردو

روش صحیح برداشت مستلزم تعیین زمان مناسب برداشت از نظر درجه رسیدن مغز و بكارگیری ماشین‌های برداشت، پوست‌گیری و خشك‌کنی می‌باشد. امروزه در دنیا، روش برداشت گردو متحول شده و کلیه مراحل برداشت شامل تكاندن درخت، پوست گیری (پوست سبز) شستشو، سفیدسازی پوست سخت، خشك کردن و درجه‌بندی توسط ماشین آلات مخصوص انجام می‌گیرند.

 محصول گردو دارای دو قسمت شامل مغز و پوسته است که بایستی قبل از شروع برداشت برسد. اغلب یك ناهماهنگی بین این دو قسمت بوجود می‌آید که منجر به عقب افتادگی زمان برداشت مناسب می‌شود. مغز گردو به خاطر انتظار برای رسیدن پوسته سبز دچار رسیدگی زیاد (سیاه شدن مغز گردو) می‌شود. مغز گردو در شرایط آب وهوایی گرم سریعتر می‌رسد. به هر حال رسیدگی و شـكافت پوسـته سبز در شرایط آب و هوایی خنك و مرطوب سریعتر اتفاق می‌افتد تا مناطق گرم و خشك.

در مناطقی که شب‌ها نسبتاً سرد همراه با رطوبت، مه و شاید باران سبك است رسیدگی مغز آرام و پیوسته صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی اختلاف زمان رسیدگی مغز و پوسته سبز چند روزی بیشتر نیست. به هرحال در مناطق خشك، جایی که دمای روز و شب زیاد است رسیدگی مغز گردو سریعتر اما رسیدگی پوسته سبز تا رسیدن سرمای پائیز با رطوبت زیاد به تاخیر می‌افتد در چنین شـرایطی اختلاف در زمان رسیدن مغز و پوسته ممكن است چندین هفته طول بكشد.

مهمترین شاخص رسیدگی مغز گردو زمانی است که بافت پرکننده مغز گردو شروع به تغییر رنگ از سفید به قهوه‌ای نماید. برداشت در این زمان بهترین کیفیت را بدنبال خواهد داشت. متاسفانه در چنین شرایطی پوسته سبز گردو هنوز نمی‌رسد. بنابراین بایستی تا زمانی که برداشت اقتصادی محصول عملی باشد صبر کرد. برداشت اقتصادی زمانی است که 80% از گردوها یا 95% گردو قابل پوست‌گیری بدست آید.

برای مطالعه بیشتر در مورد گردو کلیک کنید : ویکی پدیا

فروشگاه آنلاین نهال سالم نهال

برای  خرید نهال در ابتدا می بایست به سایت سالم نهال مراجعه کنید.  در قدم دوم باید از کارشناسان ما در این زمینه مشورت بخواهید. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه خرید انواع نهال و مشاوره خرید نهال به شماره زیر پیام دهید یا از طریق واتس آپ با ما در ارتباط باشید. کارشناسان ما در کمترین زمان با شما تماس خواهند گرفت. سالم نهال ارائه دهنده انواع نهال به سراسر کشور می باشد.

در این مجموعه نهالستان، نهال‌های مختلف انواع میوه برای فروش وجود دارد که شما ‌می‌توانید برای خرید آن‌‎ها اقدام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، می‌توانید با روابط عمومی این مجموعه نهالستان ارتباط برقرار کنید. به صورت تلفنی، اطلاعات مورد نیاز را در مورد خرید و قیمت نهال به دست آورید.

انواع نهال میوه شناسنامه دار

ارتباط با سالم نهال

  • دفتر مرکزی و گلخانه :آذربایجان غربی- شهرستان میاندوآب – کوی رابری بلوار دانشگاه باکری نرسیده به ایستگاه تحقیقات کشاورزی نهالستان سالم نهال
  • آدرس نهالستان شعبه یک :  آذربایجان غربی – شهرستان میاندوآب – کوی تقی آباد شعبه دوم کوی شلوند پشت نیروگاه
  • تلفن همراه : 09144809396
  • صفحه اینستاگرام سالم نهال
  • کانال تلگرام سالم نهال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *