آفات, مقالات نهال, نهال گل

سوسک شاخک بلند رزاسه چیست؟

سوسک شاخک بلند رزاسه

خراطسوسک شاخک بلند رزاسه چیست؟

اگر نمیدانید سوسک شاخک بلند رزاسه (Rosacea long tentacle beetle) چیست، پیشنهاد ما به شما مطالعه این مقاله از سالم نهال است. سوسک شاخک بلند رزاسه یکی از مهم‌ترین دشمنان درختان بادام به حساب میاید. این سوسک با حمله به درختان بادام باعث ضعیف شدن؛ خشکی؛ پوک و پفکی شدن شاخه و خشکی برگ‌های جوان میشود. با گسترش این افات برروی درخت بادام میتواند باعث مرگ درختان بادام نیز بشود.

معرفی سوسک شاخک بلند رزاسه

سوسک شاخک بلند رزاسه با نام علمی coerulescens Osphranteria سوسکی است از خانواده Cerambycidae  و راسته سخت بالپوشان که یکی از خطرناک ترین حشرات چوبخوار در کشور ما می باشد. سوسک سرشاخه خوار رزاسه، در زمان های گذشته به عنوان یکی از آفات درجه دو براي میزبانان مختلف از جمله درختان میوه سردسیري هسته دار ودانه دار شناخته می شد.

این آفت در اکثر مناطق کشور پراکنده بوده و خسارت شدیدي به درختان میزبان به خصوص بادام و زردآلو وارد می سازد. به علت مخفی بودن لارو آفت درون سرشاخه هاي درختان میزبان، مبارزه شیمیایی با آن موثر نمی باشد.

همچنین برای خرید نهال گل محمدی کلیک کنید

چرخه زندگی سوسک شاخک بلند رزاسه

 1.  تخم: تخم حشره شبیه کاسه الک پشت بوده و حدود 1 میلیمتر قطر دارد. رنگ آن ابتدا نارنجی و در آخر سفید کرمی می شود.
 2. لارو: لاروها استوانه ای شکل ، دارای چین خوردگی فراوان در سطح بدن و رنگ عمومی آنها زرد است. طول لارو در انتهای رشد تا 32 میلیمتر می رسد.
 3. شفیره: طول شفیره به اندازه حشره کامل و رنگ آن در هفته اول کرمی و بعد لکه های سیاهی روی آن ظاهر می شود.
 4. حشره کامل: سوسک بالغ ماده به رنگ سیاه، سوسک هاي نر به رنگ قهوه‌اي مات، به طول 5/3-5/2 سانتیمتر، داراي شاخکهاي طویل که از انتهاي بدن می گذرد.

این حشره چوبخوار است. لارو‌آن به شاخه و تنه های جوان حمله میکند. با حرکت دورانی که در داخل چوب انجام می دهد باعث قطع شاخه های چندین ساله و تنه های بسیار جوان میشود. پس در شاخه های جوان نیز تمام مسیر فعالیت لارو توخالی می شود که این به علت تغذیه لارو از قسمت مرکزی شاخه های نازک است.

در این گونه شاخه ها معمولا لارو سوراخی در بدنه شاخه ایجاد کرده و از آن طریق ذرات غیرقابل استفاده، چوب و فضوالت لاروی به شکل خاک اره به بیرون ریخته می شود. در این قبیل درختان می توان با مشاهده توده خاک اره جمع شده روی برگ ها و شاخه های پایینی محل فعالیت لارو را در قسمت بالایی درخت شناسایی کرد.

لاروهای این حشره حتی می توانند چوب هایی با قطر 2/8 سانتی متر را نیز مورد حمله قراردهند ولی عمدتاً فعالیت لاروی این گونه در شاخه‌های‌جوان‌است. خسارت این حشره به ویژه در نهالستان ها شدید و بعضاً بسیار شدیداست. این حشره می تواند درختانی را که حتی مختصر ضعفی‌دارند نیز مورد حمله قرار دهد و درختان کاملا سرحال و قوی از آسیب آن در امان خواهند ماند.

زمان عمر سوسک شاخک بلند رزاسه

این آفت یک نسل در سال دارد و زمستان را به صورت لاروهاي سنین بالا در شاخه هاي قطور و تنه درختان سپري می کند. لاروهاي زمستانگذران در بهار سال بعد با گرم شدن هوا فعالیت تغذیه اي خود را با شدت شروع می کنند. لاروها پس از تکمیل تغذیه، کوتاه و ضخیم شده و دوره پیش شفیرگی را طی می کنند که بسته به شرایط محیط 9-5 روز طول می کشد.

شفیره در انتهاي دالان لاروي تشکیل می شود. بسته به اقلیم منطقه طول دوره شفیرگی به طور متوسط 11-20 روز می باشد. معمولا شفیرگی در اوایل اردیبهشت ماه شروع شده و تا دهه اول خرداد ماه ادامه می یابد. ظهور حشرات کامل از هفته اول خرداد ماه آغاز می شود و معمولاً تا یک ماه ادامه دارد. جفتگیري حشرات نر و ماده بلافاصله پس از خروج آن ها صورت میگیرد.

سوسک هاي ماده 24 ساعت پس از جفتگیري بر روي سرشاخه ها و شاخه هاي جوان و در زاویه فوقانی جوانه ها تخمگذاري می کنند. البته ممکن است روي برگها، پاچوشها و تنه هایی که قطر زیادي ندارند، نیز تخمگذاري انجام شود. تخم ها به صورت انفرادي و بندرت در دستجات 2 تایی گذاشته می شود.

هر سوسک ماده به طور متوسط 50 تخم می گذارد. از آنجا که سوسکها به نور خورشید و حرارت گرایش دارند، قسمت جنوبی، شرقی و ناحیه فوقانی تاج درخت بیشتر از سایر قسمت ها مورد توجه آفت قرار گرفته و تخمگذاري در این نقاط بیشتر صورت می گیرد.

روش های مبارزه با سوسک شاخک بلند رزاسه

در سیستم جامع مدیریت تلفیقی آفات، روشهاي مختلف مبارزه به طور هماهنگ و به شیوهایی که کمترین اختلال را در کنترل موثر و درازمدت آفات ایجاد کنند، به کار گرفته می شود. شیوه هاي مزبور شامل استفاده همزمان از روش هاي بیولوژیکی، زراعی، فیزیکی و مکانیکی، شیمیائی و استفاده از فرومون ها و ترکیبات مشابه است. در این زمینه بایستی ابتدا مراحل مختلف زندگی حشره شناسایی شود.

بر اساس زمان ظهور هر یک از مراحل زندگی آفت، روش هاي مختلف مبارزه با آن طراحی و توصیه می شود. با بکار گیري مبارزه تلفیقی علیه آفات میتوان جمعیت حشره را به حدي کاهش داد که از نظر اقتصادي زیان آور نباشد. بنابراین آشنایی هرچه بیشتر با آفت و روش هاي مختلف کنترل آن در زمان مناسب، نقش مهمی در افزایش عملکرد محصول خواهد داشت.

این آفت در ایران از استان هاي آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، زنجان، خراسان، چهار محال و بختیاري، سمنان، فارس، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان و مرکزي گزارش گردیده است.
میزبان این آفت درختان، درختچه ها و بوته هاي خانواده گل سرخیان شامل بادام، زردآلو، سیب، گلابی، گیلاس، به، هلو، آلو، آلبالو، زالزالک، نسترن و به ژاپنی می باشد.

درختان میزبان سوسک شاخک بلند رزاسه
 • درختان سنجد
 • نارون، بید
 • چنار
 • بلوط

علائم خسارت سوسک شاخک بلند رزاسه

این حشره تغذیه بسیار کمی از گرده گل ها داشته و خسارتزا نمی باشد. خسارت اصلی توسط لارو وارد می شود. لارو پس از خروج از تخم، از محل‌اتصال تخم به‌شاخه، وارد بافت گیاه شده و تغذیه‌را آغاز می‌نماید.

لارو سن‌اول ابتدا به مدت 20-15 روز فعالیت زیر پوستی داشته و چرخش‌هایی که دارد سبب قطع‌آوندهاي‌آبکش گردیده به طوري‌که ابتدا سرشاخه‌ها رنگ پریده و سپس خشک می‌شود. با بزرگ‌شدن‌جثه، لارو‌ها به طرف شاخه‌هاي قطورتر پیشروي می‌نمایند. تغذیه لاروها تا شروع‌سرما ادامه می یابد. نحوه خسارت سوسک سرشاخه‌خوار رزاسه و سایر آفات چوبخوار درختان از جمله کرم سارتا سوسک و خراط تا حدي با یکدیگر متفاوت می باشد:

 1.  معمولا فضولات لاروي سرشاخه خوار رزاسه در دالان ها ایجاد شده انباشته می شود. در شاخه هاي قطور، لارو براي تخلیه فضولات، سوراخی در بدنه دالان ایجاد می‌نماید. لاروهاي کرم خراط، فضولات نارنجی رنگ را از سوراخ ورودي که سوراخ خروجی نیز می باشد، به صورت گلوله هاي کوچک و مدور بیرون می ریزند.
 2. معمولا از محل ورود لارو سن اول (لاروهاي بسیار کوچک) سرشاخه خوار رزاسه ، شیره گیاهی خارج شده که در مجاورت هوا سفت و سخت گردیده و شکل فنر یا فتیلهاي به‌خود می‌گیرد.در کرم خراط صمغ از محل سوراخ خروج فضولات و روي تنه درخت خارج و خشک‌شده و شکل خاصی به خود نمی گیرد.
 3. برش عرضی دالان‌هاي لاروي دایرهاي شکل است که در مورد کرم خراط نیز به همین شکل می باشد. اما لارو سوسک چوبخوار سارتا داخل چوب تنه، کانالهاي مارپیچی و طولانی به‌سمت بالا و دور تنه ایجاد می‌کنند.
 4. در‌شروع‌آلودگی‌درخت ، برگ هاي سرشاخه را پژمرده میکند. سپس حالت‌سبز خشکی در برگها مشاهده شده و به‌تدریج سرشاخه خشک می‌شود. اما در سوسک سارتا، لاروها از زیر‌پوست تغذیه وآثار خسارت به‌صورت تركخوردگی پوست‌تنه است.

سمپاشی با سموم سیستمیک و نفوذی

سمپاشی درختان برای مقابله با این آفات باید به صورت سیستمیک و نفوذی انجام شود. فراموش نکنید سمپاشی فقط برروی لاروهای سن پایین موثر است.

تله گذاری

حشرات کامل به گلهای سفید جلب میشوند. از این رو میتوان از این گلها به خصوص ازمک (Cardaria Draba) به عنوان تله برای جذب سوسک شاخک بلند رزاسه استفاده نمود. یعنی میتوان با استفاده از گلهای سفید این حشرات را به صورت گروهی جمع آوری و نابود نمود.

مدیریت کنترل سوسک شاخک بلند رزاسه

با توجه به اینکه تعداد کمی از جمعیت آفت قادر به ایجاد خسارت بر روي درخت می باشد، استفاده از یک روش کنترل براي مبارزه کافی نبوده با توجه به اینکه تعداد کمی از جمعیت آفت قادر به ایجاد خسارت بر روي درخت می باشد، استفاده از یک روش کنترل براي مبارزه کافی نبوده و تلفیقی از روش ها در قالب مدیریت انبوهی آفت باید انجام شود.
فروشگاه آنلاین نهال سالم نهال

برای  خرید نهال در ابتدا می بایست به سایت سالم نهال مراجعه کنید.  در قدم دوم باید از کارشناسان ما در این زمینه مشورت بخواهید. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه خرید انواع نهال و مشاوره خرید نهال به شماره زیر پیام دهید یا از طریق واتس آپ با ما در ارتباط باشید. کارشناسان ما در کمترین زمان با شما تماس خواهند گرفت. سالم نهال ارائه دهنده انواع نهال به سراسر کشور می باشد.

در این مجموعه نهالستان، نهال‌های مختلف انواع میوه برای فروش وجود دارد که شما ‌می‌توانید برای خرید آن‌‎ها اقدام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، می‌توانید با روابط عمومی این مجموعه نهالستان ارتباط برقرار کنید. به صورت تلفنی، اطلاعات مورد نیاز را در مورد خرید و قیمت نهال به دست آورید.

انواع نهال میوه شناسنامه دار

ارتباط با سالم نهال

 • دفتر مرکزی و گلخانه :آذربایجان غربی- شهرستان میاندوآب – کوی رابری بلوار دانشگاه باکری نرسیده به ایستگاه تحقیقات کشاورزی نهالستان سالم نهال
 • آدرس نهالستان شعبه یک :  آذربایجان غربی – شهرستان میاندوآب – کوی تقی آباد شعبه دوم کوی شلوند پشت نیروگاه
 • تلفن همراه : 09144809396
 • صفحه اینستاگرام سالم نهال
 • کانال تلگرام سالم نهال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *